UAH
Information about the company Torgovyj Dom SoyuzAgroKonsalting,OOO in Sinelnikovo (Ukraine) : Allbiz
Premium Business
Reviews: 0
Torgovyj Dom SoyuzAgroKonsalting,OOO
+38 (096) 560-99-71

About enterprise Torgovyj Dom SoyuzAgroKonsalting,OOO

Ours kompan_ya "Soyuzagrokonsalting" to the Veda to a naukov - a praktichn d_yaln_st at sfer_ rozrobk of tekhnolog_chny schemes for pol_pshennya efektivnost_ s_lskogospodarsky to a b_znes. Neodnorazov_ dosl_d in prov_dny hospodariates of Dn_propetrovsko ї oblast_ that Ukra§ni's reg_ona, vkazuyut on mozhliv_st p_dvishchennya pokaznik_v urozhaynost_ that ekonom_chno ї efektivnost_. Nayb_lsh aktualny for an agrob_znes on nin_shnyy etap_ a rozvitka є a rozrobka of tekhnolog_chny schemes zhivlennya on vegetats і ї. Rozroblen_ a complex zhivlennya macro - і m_krodobriv, yak_ spriyayut: - zb_lshennya vrozhaynost і; - pol_pshennya yakost_ produkts і ї; - pol_pshennya smakovy yakost plod_v, znizhennya r_vnya n_trat_v; - znyattya to a stress p_slya vikoristannya zasob_v to Roslin's zakhist. - pol_pshennya term_n_v zber_gannya produkts і ї; - p_dvishchennya to Roslin's _mun_tet і st_ykost_ to nespriyatlivy faktor_v; - povny zasvo¾nnyu pozhivny rechovin. - znizhennya pesticidal navantazhennya on odinitsyu produkts і ї. Ekonom_chny efekt v_d zastosuvannya the technologist і ї pozakorenevy p_dzhivlen rozrobleny our consultants become 500 - 1000 UAH/hectare pure a pributka z 1 hectares ts_ pokaznik not disposable p_dtverdzhuvalisya on virobnichy fields so with head virobnik_v a yak: "Agro-union", "Privat-Agro", "Agro-Aries", "Vladam-South". Takozh mi nada¾mo yak_sny nas_nn¾viya mater_at, ZZR that to the poyena of agronom_chniya suprov_d (skladannya tekhnolog_chny cards, a log_stik, p_db_r cultures і sort_v, a rozrobka s_vozm_n, perekh_d on resursozber_gayuch_ the technologist і ї is lean)

Description

All Information about the company Torgovyj Dom SoyuzAgroKonsalting,OOO.